Công Ty Trà Dược Liệu Ngọc Anh

Địa chỉ: Xã Trực Hùng – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định

Địa Chỉ Văn Phòng: Yên Xá – Tân Triều  – Thanh Trì – Hà Nội

SĐT: 0972.622.699